1 – Thanh toán trực tiếp tại công ty theo:

 Địa chỉ: Công ty CP Hoàng Lâm Hà Nội. Số 65 Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội

 Email: info@hoanglamhanoi.com

 Điện thoại: (024) 63299123

 Di động: 0981695123

 Website: https://karofihanoi.com.vn

2 – Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng theo thông tin chuyển khoản

# NGÂN HÀNG CHỦ TÀI KHOẢN SỐ TÀI KHOẢN CHI NHÁNH
1  Vietcombank  Công ty Cổ phần Hoàng Lâm Hà Nội 0711000305219 Thanh Xuân
2  BIDV  Hoàng Văn Bảo 22010001142102  Hà Đông
3 Vietcombank  Hoàng Văn Bảo 0451000207631  Thành Công