Hệ thống lọc nước nhập khẩu Pelican WF10 (USA)

Giá :

  • Loại bỏ hoàn toàn các kim loại nặng trong nước như: Sắt, Canxi, Magie… Đặc biệt là Asen
  • Loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn, trứng ấu trùng, các chất hữu cơ trong nước
  • Nguồn nước đảm bảo chuẩn sạch theo quy định của Mỹ về nước và sử dụng nước sạch