Sửa máy lọc nước Kangaroo

    Giá : 20.000

    • Máy lọc kangaroo không ra nước
    • Máy bơm nước không chạy
    • Máy lọc chảy nhiều nước
    • Máy lọc nước kêu cạch cạch